7 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1585865

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก การกำจัดขยะประเภทนี้ต้องใช้เวลาและด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการซ้ำเติมมากยิ่งขึ้น มีนักวิทยาศาสตร์มากมายพยายามคิดค้นการนำขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ฮันวู เล่ย จากภาควิชาวิศวกรรมระบบชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยถึงการค้นพบวิธีที่ดีมากและค่อนข้างง่ายในการรีไซเคิลพลาสติก วิธีดังกล่าวคือการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Fuel) ทีมวิจัยได้ทดสอบพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำกับผลิตภัณฑ์ทำจากขยะพลาสติกหลากหลายชนิด เช่น ขวดน้ำ ขวดนม และถุงพลาสติก นำมาบดให้ละเอียดจนเหลือขนาดเพียง 3 มิลลิเมตรหรือเท่ากับเมล็ดข้าว เม็ดพลาสติกนี้ถูกนำไปวางบนถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 430-571 องศาเซลเซียส เมื่อเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจะช่วยทำลายพันธะเคมี เพราะมีไฮโดรเจนจำนวนมากในพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในเชื้อเพลิง หลังจากการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันหลายตัวที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นคือการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานได้ร้อยละ 85 และน้ำมันดีเซลร้อยละ 15 ซึ่งกระบวนการนี้ปรับขนาดได้ง่าย ใช้ทำงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือแม้แต่ในฟาร์มที่เกษตรกรสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซลได้.